This is an automatically generated PDF version of the online resource mongolia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/04/19 at 16:56
Global Media Registry (GMR) & Press Institute of Mongolia - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Press Institute of Mongolia LOGO
Global Media Registry

Монцамэ Агентлаг

Монцамэ Агентлаг

МОНЦАМЭ агентлаг нь 1921 онд МОНТА буюу Монголын цахилгаан мэдээ нэртэйгээр байгуулагдсан. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь Монгол улсын төр, засгийн удирдлага ба төв байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд, олон нийтийг улс орны дотоод мэдээллээр болон олон улсын хэмжээнд болж буй мэдээллээр хангах, Монгол улсын гадаад, дотоод бодлого, дотоодын үйл явдал, улс орны хөгжил, дэвшлийг гадаадад мэдээлэхэд оршино.

Монцамэ агентлаг нь топ мэдээллийн хэрэгслийн жагсаалтанд ороогүй боловч мэдээллийн агентлагийн зарим үүргийг гүйцэтгэдэг тул тус судалгаанд хамруулсан болно.

Гүйцэтгэх удирдлагыг Ерөнхий сайдын оролцоотой томилж буй бөгөөд, 1998 онд батлагдсан Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуулийн дагуу төрийн бус олон нийтийн статустай болох нь зүйтэй байв. 2016 онд УИХ-ын сонгуульд МАН олонхи болсоны дараа сэтгүүлч Б.Ганчимэг (O-3033, M-3031) тус агентлагийн даргаар томилогдсон.

Гол баримтууд

Бизнесийн хэлбэр

Төрийн

Эрх зүйн хэлбэр

Төрийн

Бизнесийн салбар

Хэвлэмэл мэдээллийн хэрэгслүүд, мөн www.montsame.mn веб сайт Новости Монголий сонин, Монголын мэдээ сонин, Монгол цушин сонин, Хүмүүн бичиг сонин, The Mongol messenger сонин, Mongolia today улирал тутмын сэтгүүл

Эзэмшил

Хэвлэл мэдээллийн эзэмшигч

Төрийн

Гүйцэтгэх удирдлагыг Ерөнхий сайдын оролцоотой томилж буй.
2016 онд УИХ-ын сонгуульд МАН олонхи болсоны дараа сэтгүүлч Б.Ганчимэг (O-3033, M-3031) тус агентлагийн даргаар томилогдсон.

100%
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
Other Media Outlets

Бусад хэвлэмэл мэдээллийн хэрэгслүүд

Новости Монголии /7 хоног тутмын сонин/
Мэнгу Сяосибао /7 хоног тутмын сонин/
Монгору цушин /7 хоног тутмын сонин/
Хүмүүн бичиг /7 хоног тутмын сонин/
The Mongol messenger /7 хоног тутмын сонин/
Mongolia today /улирал тутмын сонин/

Бусад телевиз

Өдөр тутам улс орны түүх, соёл, хөгжил дэвшил, дотоод амьдралын үйл явдлыг харуулсан дүрстэй мэдээг монгол, англи хэлээр бэлтгэн дотоод, гадаадад түгээдэг МОНТА теле студи

Бусад цахим мэдээллийн хэрэгслүүд

www.montsame.mn

Баримтууд

Хэвлэл мэдээллийн бизнес

Новости Монголии /7 хоног тутмын сонин/
Мэнгу Сяосибао /7 хоног тутмын сонин/
Монгору цушин /7 хоног тутмын сонин/
Хүмүүн бичиг /7 хоног тутмын сонин/
The Mongol messenger /7 хоног тутмын сонин/
Mongolia today /улирал тутмын сонин/
www.montsame.mn веб сайт

Бизнесийн үйл ажиллагаа

Бусад бизнесийн салбарт оролцоо байхгүй

Мэдээлэл байхгүй

Ерөнхий мэдээлэл

Үүсгэн байгуулсан он

1920

Үүсгэн байгуулагч

Төрийн

Үүсгэн байгуулагчийн ашиг сонирхол

Социалист нийгмийн үед Монцамэ агентлаг нь мэдээллийн албан ёсны цорын ганц эх сурвалж болж байсан.

Ажиллагсад

108

Холбоо барих мэдээлэл

Чингэлтэй дүүрэг, Б.Жигжиджавын гудамж-8, Монцамэ агентлагийн байр Утас: 976-11314511, 328966, 314574

Санхүүгийн мэдээлэл

Орлого (Санхүүгийн мэдээлэл / Нэмэлт)

Зар сурталчилгааны орлого 172,714,972

Үйл ажиллагааны орлого

Мэдээлэл байхгүй

Зар сурталчилгаа (Нийт орлогод эзлэх хувь)

136430322 төгрөг (хувийн) / 36284650 төгрөг (олон нийтийн)

Удирдлага зохион байгуулалт

Захирлын зөвлөл + Захирлын зөвлөлийн ашиг сонирхол

Агентлагийн гүйцэтгэх захирал: Б.Ганчимэг

Бусад зөвлөл + тэдний ашиг сонирхол

ЗГХЭГ-аас удирдлага, зохион байгуулалтаар хангадаг

Зөвлөх бүлэг + тэдний ашиг сонирхол

Т.Наранмандухай, Д.Отгонбаяр, С.Золзаяа, С.Баярсайхан

Нэмэлт мэдээлэл

Өгөгдлийн сан

Мэдээлэл хүссэн албан бичиг өгсөнөөс хойш 2 удаа утсаар холбогдож сануулсан. Анкетыг бөглөөд явуулсан байсан. Мэдээлэл бүрэн.

Эх сурвалж

Mongolian Media Today 2016, Press Institute of Mongolia Document ID-1; MOM quesionnaire; http://www.montsame.mn/article/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC%D1%8D-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1

  • Project by
    Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ