This is an automatically generated PDF version of the online resource mongolia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/05/31 at 00:26
Global Media Registry (GMR) & Press Institute of Mongolia - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Press Institute of Mongolia LOGO
Global Media Registry

Д.Эрдэнэтуяа

ХМЭМ-ийн судалгааны асуулгаар MPO ХХК-ийг Д.Эрдэнэтуяа эзэмшдэг гэсэн мэдээлэл ирүүлсэн боловч түүний талаарх мэдээлэл нээлттэй биш байна. Гэвч хараат бус судлаачийн тэмдэглэснээр тус сайтын домайн нэрийг УИХ-ын дарга асан З.Энхболдын дүүгийн Boldsoft ХХК эзэмшдэг бөгөөд тус компаний хаяг З.Энхболдын 100 хувь эзэмшдэг Интер ХХК-ийн хаягтай таардаг. Мөн З.Энхболдын сонгуулийн сурталчилгааны хандивт ашигласан 9191-2343 утасны дугаар medee.mn сайтын домайн бүртгэл дээр байдаг. Иймд тус сайт нь З.Энхболдтой хамааралтай байх үндэслэлтэй. Мөн MPO ХХК-ийг үүсгэн байгуулагч Д.Отгонбаяр нь УИХ-ын дарга асан З.Энхболдын зөвлөхөөр ажиллаж байв.

Хэвлэл мэдээллийн компани / групп
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
Баримтууд

Бизнесийн үйл ажиллагаа

Мөн MPO ХХК-ийг үүсгэн байгуулагч Д.Отгонбаяр нь УИХ-ын дарга асан З.Энхболдын зөвлөхөөр ажиллаж байв.

Гэр бүл & Найз нөхөд

Гэр бүлийн гишүүд, найз нөхдийн ашиг сонирхол

Ардчилсан намын гишүүн, УИХ-ын дарга З.Энхболд тус компанитай ойрын холбоотой байж магадгүй. Учир нь хараат бус судлаачийн тэмдэглэснээр тус сайтын домайн нэрийг УИХ-ын дарга асан З.Энхболдын дүүгийн Boldsoft ХХК эзэмшдэг бөгөөд тус компаний хаяг З.Энхболдын 100 хувь эзэмшдэг Интер ХХК-ийн хаягтай таардаг. Мөн З.Энхболдын сонгуулийн сурталчилгааны хандивт ашигласан 9191-2343 утасны дугаар medee.mn сайтын домайн бүртгэл дээр байдаг. Иймд тус сайт нь З.Энхболдтой хамааралтай байх үндэслэлтэй. Мөн MPO ХХК-ийг үүсгэн байгуулагч Д.Отгонбаяр нь УИХ-ын дарга асан З.Энхболдын зөвлөхөөр ажиллаж байв.

Нэмэлт мэдээлэл

Өгөгдлийн сан

Асуулгад хариу ирүүлээгүй, олон дахин утасдсан боловч хариулт өгөөгүй тул нээлттэй эх сурвалж болон зарим мэргэжилтнүүдээс тодруулга авав.

Эх сурвалж

Mongolian Media Today, Press Institute of Mongolia, 2016, Document ID-1;
Press Institute, Audience Survey, 2015, Document ID-3;
http://www.alexa.com/siteinfo/medee.mn ;
http://medee.mn/main.php ¸
http://www.medee.mn/mobile.php?page=1 ;
http://www.ikon.mn/visualdata/c/qb3 ,

  • Project by
    Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ