This is an automatically generated PDF version of the online resource mongolia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/05/31 at 00:29
Global Media Registry (GMR) & Press Institute of Mongolia - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Press Institute of Mongolia LOGO
Global Media Registry

С.Энхтуул

С.Энхтуул

С.Энхтуул нь сэтгүүлч мэргэжилтэй. Нийгмийн толь, Нийгмийн шуудан зэрэг өдөр тутмын сонинг үүсгэн байгуулж ажиллаж байсан. Одоо Улс төрийн тойм сониныг эзэмшиж байна. Тэрээр хэвлэл мэдээллийн өөр хэрэгслийг эзэмшдэггүй, бусад салбарт бизнес эрхэлдэггүй. Сонгуульт ажлын тухайд Өдөр тутмын сонины холбооны гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан.

Хэвлэл мэдээллийн компани / групп
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
Баримтууд

Бизнесийн үйл ажиллагаа

Байхгүй

Гэр бүл & Найз нөхөд

Гэр бүлийн гишүүд, найз нөхдийн ашиг сонирхол

Нийгмийн шуудан сонины эзэмшигч нь С.Энхтуулаас гадна цагдаагийн өндөр албан тушаал бүхий хүн бий, тэр харъяалал Улс төрийн тойм сонинд тодорхой хэлбэрээр туссан хэмээх мэдээлэл байгаа ч батлагдаагүй.

Нэмэлт мэдээлэл

Өгөгдлийн сан

Мэдээлэл хүссэн анкет илгээснээс хойш 4 удаа утсаар холбогдож сануулсаны дараа утсаар мэдээлэл өгсөн. Анкетын мэдээлэл хангалтгүй. Энэ сонины талаар мэдээлэл ховор, олдоц муутай байна.

  • Project by
    Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ