This is an automatically generated PDF version of the online resource mongolia.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2021/10/16 at 19:45
Reporters Without Borders (RSF) & Press Institute of Mongolia - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Press Institute of Mongolia LOGO
Reporters without borders

Интерактив Медиа ХХК

Shuud.mn сайтын эзэмшигч Интерактив Медиа ХХК-г 2008 онд Г.Саруул үүсгэн байгуулсан. Тэрээр shuud.mn сайтыг Шууд Эм Эн ХХК-аас 2012 онд худалдаж авсан. Одоогоор Г.Саруул үүсгэн байгуулагч компанийг 100 хувь эзэмшдэг тул түүний харъяа shuud.mn сайтыг мөн 100 хувь эзэмшдэг. Шууд Эм Эн ХХК нь тус сайтын менежмэнтийг сайжруулах зорилгоор Г.Саруулд shuud.mn сайтыг худалдсан (эх сурвалж Г.Саруул).

Гол баримтууд

Бизнесийн хэлбэр

Хувийн

Эрх зүйн хэлбэр

ХХК

Бизнесийн салбар

Тус компани нь shuud.mn сайтыг эрхлэн гаргахаас бусад салбарт бизнес эрхэлдэггүй.

Эзэмшил

Хэвлэл мэдээллийн эзэмшигч

Г.Саруул

Тэрээр Мэдээллийн тэргүүлэгч сайтуудын холбооны тэргүүнээр 2012 оноос ажиллаж байгаа. Сайтуудын салбарыг төлөөлөн Монголын Хэвлэл Мэдээллийн Зөвлөлийн Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр 2015 оноос сонгогдон ажиллаж байгаа. Улс төр болон бизнесийн хамааралгүй.

100%
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
Other Media Outlets

Бусад цахим мэдээллийн хэрэгслүүд

Shuud.mn вэбсайт

Баримтууд

Хэвлэл мэдээллийн бизнес

Тус компани нь shuud.mn сайтыг эрхлэн гаргахаас бусад салбарт бизнес эрхэлдэггүй.

Бизнесийн үйл ажиллагаа

Тус компани хэвлэл мэдээллээс өөр салбарт бизнес эрхэлдэггүй.

Байхгүй

Ерөнхий мэдээлэл

Үүсгэн байгуулсан он

2010

Үүсгэн байгуулагч

Г.Саруул

Үүсгэн байгуулагчийн ашиг сонирхол

Тэрээр Мэдээллийн тэргүүлэгч сайтуудын холбооны тэргүүнээр 2012 оноос ажиллаж байгаа. Сайтуудын салбарыг төлөөлөн Монголын Хэвлэл Мэдээллийн Зөвлөлийн Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр 2015 оноос сонгогдон ажиллаж байгаа. Улс төр болон бизнесийн хамааралгүй.

Ажиллагсад

8

Холбоо барих мэдээлэл

Интерактив Медиа ХХК, 976-11-99052728; saruul@shuud.mn

Санхүүгийн мэдээлэл

Орлого (Санхүүгийн мэдээлэл / Нэмэлт)

Зар сурталчилгааны орлого 100 000 000 Төг

Үйл ажиллагааны орлого

Мэдээлэл байхгүй

Зар сурталчилгаа (Нийт орлогод эзлэх хувь)

80.000.000 Төг (хувийн) / 20.000.000 Төг (олон нийтийн)

Удирдлага зохион байгуулалт

Захирлын зөвлөл + Захирлын зөвлөлийн ашиг сонирхол

Гүйцэтгэх захирал Г.Саруул

Зөвлөх бүлэг + тэдний ашиг сонирхол

УЗ-ийн дарга Г.Саруул

Нэмэлт мэдээлэл

Өгөгдлийн сан

Асуулгад хариулсан эзэмшил болон санхүүгийн мэдээллээ ил тод ирүүлсэн боловч shuud.mn сайтын түүхэн мэдээлэл байхгүй

Эх сурвалж

Mongolian Media Today, Press Institute of Mongolia, 2016, Document ID-1; Press Institute, Audience Survey, 2015, Document ID-3; MOM questionnaire; MOM advisory group; http://www.shuud.mn/ ; http://www.alexa.com/siteinfo/shuud.mn ; ttp://www.shuud.mn/content/section/421.htm?sel=11 ; http://www.mediacouncil.mn/page/2834.shtml?sel=5000&subsel=5441

  • Project by
    Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ