This is an automatically generated PDF version of the online resource mongolia.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2022/01/21 at 03:22
Reporters Without Borders (RSF) & Press Institute of Mongolia - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Press Institute of Mongolia LOGO
Reporters without borders

Телевиз

Монголд телевиз хамгийн түгээмэл мэдээллийн хэрэгсэл байсаар байна. Монголчуудын 80 хувь нь өдөр бүр телевиз үздэг. Гурван үзэгчийн хоёр нь мэдээллийн хөтөлбөр үздэг.

Нийтдээ 131 телевиз үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээрээс үндэсний хэмжээний 16 телевиз, Улаанбаатар хотын 54, орон нутгийн 61 суваг байна.

Хэвлэл мэдээллийн эзэмшлийн мониторингийн судалгаанд эдгээрээс хамгийн түгээмэл 11 телевизийг хамруулав. 

  • Project by
    Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ