This is an automatically generated PDF version of the online resource mongolia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/06/18 at 19:46
Global Media Registry (GMR) & Press Institute of Mongolia - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Press Institute of Mongolia LOGO
Global Media Registry

Групп: Масс Агентлаг 

Групп: Масс Агентлаг 

ETV (M-3081)-ийг Масс Агентлагийн эзэмшдэг Имерж Медиа ХХК эзэмшдэг. Имерж Медиа ХХК-ийг Масс Агентлаг Группын эзэмшигч Ч.Даваабаярын эхнэр хариуцдаг. Түүнчлэн Масс Агентлаг Групп Их Монгол FM99.7 (M-3048) радиог бүрэн эзэмшдэг.

Гол баримтууд

Толгой компани

Масс Агентлаг

Бизнесийн хэлбэр

Хувийн

Эрх зүйн хэлбэр

ХХК

Бизнесийн салбар

Тус групп нь нийт 8 төрлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл (2 телевиз, 3 сэтгүүл, 2 радио, нэг сайт) эзэмшиж эхэлсэн. Шинээр Масс ТВ, www.mass.mn сайт, Мэдээллийн авто радио FM105.5, Teenagers сэтгүүлийг эрхлэн гаргасан. Масс агентлаг групп нь Имерж Медиа ХХК, Бест Инфо Медиа ХХК, Нью Сошиал Медиа ХХК, Чугу ХХК компаниудыг давхар эзэмшдэг. Эдгээр нь дараах мэдээллийг хэрэгслүүдийг хариуцан ажиллуулдаг. 1. Имерж Медиа ХХК- ЕТВ 1, ЕТВ 2, Масс ТВ 2. Бест Инфо Медиа ХХК- Инфо ТВ сэтгүүл, Hot news, Pixel гэрэл зургийн студи 3. Нью Сошиал Медиа ХХК- Масс.мн 4. Чугу ХХК- Их Монгол ФМ 99,7, Мэдээллийн авто радио 105,5; Хэвлэл мэдээллийн салбараас гадна Ноён Пицца, 19001950 мэдээллийн лавлах, сүлжээ такси эзэмшдэг компаниудтай.

Эзэмшил

Хэвлэл мэдээллийн эзэмшигч

Ч.Даваабаяр

Ч.Даваабаяр нь 2016 оны УИХ-ын сонгуульд АН-аас Өвөрхангай аймгийн 20 дугаар тойрогт нэр дэвшихээр сонгогдсон боловч 6 дугаар сарын 02-нд АН-ын гишүүнчлэл болон сонгуульт ажлаасаа татгалзсан. Түүнийг УИХ-ын дарга асан, АН-ын лидерүүдийн нэг З.Энхболдтой ойр холбоотой гэлцдэг.

100%
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
Other Media Outlets

Бусад хэвлэмэл мэдээллийн хэрэгслүүд

Инфо ТВ сэтгүүл, Hot news

Бусад телевиз

ЕТВ 1, ЕТВ 2, Масс ТВ

Бусад радио

Их Монгол ФМ 99,7, Мэдээллийн авто радио 105,5

Бусад цахим мэдээллийн хэрэгслүүд

www.mass.mn вэбсайт

Баримтууд

Хэвлэл мэдээллийн бизнес

Тус групп нь нийт 8 төрлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл (2 телевиз, 3 сэтгүүл, 2 радио, нэг сайт) эзэмшиж эхэлсэн. Шинээр Масс ТВ, www.mass.mn сайт, Мэдээллийн авто радио FM105.5, Teenagers сэтгүүлийг эрхлэн гаргасан. Масс агентлаг групп нь Имерж Медиа ХХК, Бест Инфо Медиа ХХК, Нью Сошиал Медиа ХХК, Чугу ХХК компаниудыг давхар эзэмшдэг. Эдгээр нь дараах мэдээллийг хэрэгслүүдийг хариуцан ажиллуулдаг.
1. Имерж Медиа ХХК- ЕТВ 1, ЕТВ 2, Масс ТВ
2. Бест Инфо Медиа ХХК- Инфо ТВ сэтгүүл, Hot news, Pixel гэрэл зургийн студи
3. Нью Сошиал Медиа ХХК- Масс.мн
4. Чугу ХХК- Их Монгол ФМ 99,7, Мэдээллийн авто радио 105,5; Хэвлэл мэдээллийн салбараас гадна Ноён Пицца, 19001950 мэдээллийн лавлах, сүлжээ такси эзэмшдэг компаниудтай.

Бизнесийн үйл ажиллагаа

Хэвлэл мэдээллийн бизнесийн зэрэгцээ Ноён Пицца, Ноён Зууч 1900-1950 мэдээллийн лавлах, такси компанитай.

Мэдээлэл байхгүй

Ерөнхий мэдээлэл

Үүсгэн байгуулсан он

2006

Үүсгэн байгуулагч

2006 онд Билэгт Дөлгөөн ХХК байгуулагдсан бөгөөд анхны гүйцэтгэх захирал нь Энх-Амгалан. Тэрээр группын одоогийн Ерөнхийлөгч Ч.Даваабаярын олон жилийн хамтрагч. 2012 оноос тус компани Масс Агентлаг Группын харъяанд үйл ажиллагаа явуулж байна.

Үүсгэн байгуулагчийн ашиг сонирхол

Масс агентлаг групп нь Имерж Медиа ХХК, Бест Инфо Медиа ХХК, Нью Сошиал Медиа ХХК, Чугу ХХК компаниудыг давхар эзэмшдэг. Эдгээр нь дараах мэдээллийг хэрэгслүүдийг хариуцан ажиллуулдаг. 1. Имерж Медиа ХХК- ЕТВ 1, ЕТВ 2, Масс ТВ
2. Бест Инфо Медиа ХХК- Инфо ТВ сэтгүүл, Hot news, Pixel гэрэл зургийн студи
3. Нью Сошиал Медиа ХХК- Масс.мн
4. Чугу ХХК- Их Монгол ФМ 99,7, Мэдээллийн авто радио 105,5
Хэвлэл мэдээллийн салбараас гадна Ноён Пицца, 19001950 мэдээллийн лавлах, сүлжээ такси эзэмшдэг компаниудтай.

Ажиллагсад

мэдээлэл байхгүй

Холбоо барих мэдээлэл

мэдээлэл байхгүй

Санхүүгийн мэдээлэл

Орлого (Санхүүгийн мэдээлэл / Нэмэлт)

Мэдээлэл байхгүй

Үйл ажиллагааны орлого

Мэдээлэл байхгүй

Зар сурталчилгаа (Нийт орлогод эзлэх хувь)

Их Монгол радио 48.000.000 Төг (хувийн) / 12.000.000 Төг (олон нийтийн) ETV 62,433,635 MNT (Хувийн) / 642,618,864 MNT (олон нийтийн)

Удирдлага зохион байгуулалт

Захирлын зөвлөл + Захирлын зөвлөлийн ашиг сонирхол

Мэдээлэл байхгүй

Бусад зөвлөл + тэдний ашиг сонирхол

УЗ-ын дарга Ч.Даваабаяр

Зөвлөх бүлэг + тэдний ашиг сонирхол

Мэдээлэл байхгүй

Бусад нөлөө бүхий хүмүүс + Тэдний ашиг сонирхол

Түүнийг УИХ-ын дарга, АН-ын дарга асан З.Энхболдын ойрын хүн хэмээн үздэг.
Тэрээр 2012-2013 онд МҮОНТ-ийн захирлаар ажиллаж байгаад 2013 оны 12 дугаар сард тус ТВ-ийн 150 гаруй ажилтан албан хаагчдын гарын үсэг бүхий “сонирхлын зөрчилтэй” гэсэн өргөх бичгийн дагуу МҮОНРТ-ийн Үндэсний зөвлөлийн шийдвэрээр чөлөөлөгдсөн. (http://tsagtur.mn/)
Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн УЗ-ийн гишүүн, ӨВ аймгийн Зүүнбаян-Улаан сумын Нутгийн зөвлөлийн дарга.

Нэмэлт мэдээлэл

Өгөгдлийн сан

Топ медиад багтсан ETV болон FM99.7-ийн тухай мэдээллийг бүрэн дүүрэн бөглөж ирүүлсэн. Эдгээр мэдээллийг хэрэгслийг эзэмшигч ХХК-ийн орлогын мэдээллийг ч ирүүлсэн. Харин толгой групп болох Масс агентлагийн тухай мэдээлэл ирүүлээгүй. Мөн тус группын хувь эзэмшигчдийн тухай мэдээлэл байхгүй.

Эх сурвалж

Mongolian Media Today 2016, Press Institute of Mongolia Document ID-1; Web search and interview with radio journalist; MOM Questionnaire; http://www.news.mn/r/304863?device=desktop ;

  • Project by
    Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ