This is an automatically generated PDF version of the online resource mongolia.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2021/10/16 at 19:45
Reporters Without Borders (RSF) & Press Institute of Mongolia - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Press Institute of Mongolia LOGO
Reporters without borders

Монголиан Паблик Опинион ХХК

MPO ХХК нь цахим сайт болон социологи, улс төрийн судалгаа явуулдаг, хэвлэл мэдээллийн мониторинг хийдэг байгууллага юм. Тус компанийн үүсгэн байгуулагчийг социологич М.Отгонбаяр гэдэг бөгөөд тэрээр одоо компанийхаа удирдах зөвлөлд ажиллаж байна. Судалгааны асуулгад ирүүлсэн мэдээллээр MPO ХХК-ийг Д.Эрдэнэтуяа эзэмшдэг гэсэн мэдээлэл байна.

Гол баримтууд

Бизнесийн хэлбэр

Хувийн

Эрх зүйн хэлбэр

ХХК

Бизнесийн салбар

Хэвлэл мэдээллийн салбарт www.medee.mn сайтыг эрхлэн гаргахын зэрэгцээ социологи, улс төрийн судалгаа явуулдаг.

Эзэмшил

Хэвлэл мэдээллийн эзэмшигч

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
Other Media Outlets

Бусад цахим мэдээллийн хэрэгслүүд

www.medee.mn вэб сайт

Баримтууд

Хэвлэл мэдээллийн бизнес

Хэвлэл мэдээллийн салбарт www.medee.mn сайтыг эрхлэн гаргахын зэрэгцээ социологи, улс төрийн судалгаа явуулдаг.

Бизнесийн үйл ажиллагаа

Мэдээлэл байхгүй

Мэдээлэл байхгүй

Ерөнхий мэдээлэл

Үүсгэн байгуулсан он

2009

Үүсгэн байгуулагч

Д.Отгонбаяр

Үүсгэн байгуулагчийн ашиг сонирхол

Мөн MPO ХХК-ийг үүсгэн байгуулагч Д.Отгонбаяр нь УИХ-ын дарга асан З.Энхболдын зөвлөхөөр ажиллаж байв. Тэрээр компанийн жинхэнэ эзэн байх магадлалтай. Хараат бус судлаачийн тэмдэглэснээр тус сайтын домайн нэрийг УИХ-ын дарга асан З.Энхболдын дүүгийн Boldsoft ХХК эзэмшдэг бөгөөд тус компаний хаяг З.Энхболдын 100 хувь эзэмшдэг Интер ХХК-ийн хаягтай таардаг. Мөн З.Энхболдын сонгуулийн сурталчилгааны хандивт ашигласан 9191-2343 утасны дугаар medee.mn сайтын домайн бүртгэл дээр байдаг. Иймд тус сайт нь З.Энхболдтой хамааралтай байх үндэслэлтэй.

Ажиллагсад

9

Холбоо барих мэдээлэл

Монголиан Паблик Опинион ХХК88858524www.medee.mn

Санхүүгийн мэдээлэл

Орлого (Санхүүгийн мэдээлэл / Нэмэлт)

мэдээлэл байхгүй

Үйл ажиллагааны орлого

мэдээлэл байхгүй

Зар сурталчилгаа (Нийт орлогод эзлэх хувь)

мэдээлэл байхгүй

Удирдлага зохион байгуулалт

Захирлын зөвлөл + Захирлын зөвлөлийн ашиг сонирхол

Гүйцэтгэх захирал Д.Эрдэнэтуяа

Бусад зөвлөл + тэдний ашиг сонирхол

Мэдээлэл байхгүй

Зөвлөх бүлэг + тэдний ашиг сонирхол

Удирдах зөвлөлийн дарга М.Отгонбаяр

Бусад нөлөө бүхий хүмүүс + Тэдний ашиг сонирхол

Хараат бус судлаачийн тэмдэглэснээр тус сайтын домайн нэрийг УИХ-ын дарга асан З.Энхболдын дүүгийн Boldsoft ХХК эзэмшдэг бөгөөд тус компаний хаяг З.Энхболдын 100 хувь эзэмшдэг Интер ХХК-ийн хаягтай таардаг. Мөн З.Энхболдын сонгуулийн сурталчилгааны хандивт ашигласан 9191-2343 утасны дугаар medee.mn сайтын домайн бүртгэл дээр байдаг. Иймд тус сайт нь З.Энхболдтой хамааралтай байх үндэслэлтэй.

Нэмэлт мэдээлэл

Өгөгдлийн сан

Олон удаагийн хүсэлт тавьсаны дараа компаниас очиж ХМЭМ-ийн асуулгыг бөглүүлж авсан. Гэсэн хэдий ч компанийн эзэмшигчид болон санхүүгийн талаарх мэдээллээ ирүүлээгүй.

Эх сурвалж

Mongolian Media Today, Press Institute of Mongolia, 2016, Document ID-1;
Press Institute, Audience Survey, 2015, Document ID-3;
http://www.alexa.com/siteinfo/medee.mn ;
http://medee.mn/main.php ¸
http://www.medee.mn/mobile.php?page=1 ;
http://www.ikon.mn/visualdata/c/qb3 ,

  • Project by
    Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ