This is an automatically generated PDF version of the online resource mongolia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/05/31 at 01:08
Global Media Registry (GMR) & Press Institute of Mongolia - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Press Institute of Mongolia LOGO
Global Media Registry

Ж.Баяр

Ж.Баяр

Түүний талаар тодорхой мэдээлэл байхгүй.

Хэвлэл мэдээллийн компани / групп
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
Баримтууд

Бизнесийн үйл ажиллагаа

Улаанбаатар телевиз ХХК -ийн бүрэлдэхүүнд UBS I суваг, UBS Global II суваг, UBS III суваг Өлзий телевиз, долоо хоног тутмын TV zone сэтгүүл, VIP 90.5 FM радио багтдаг.
Улаанбаатар телевиз ХХК нь Өлзий медиа ХХК, Фортун Глобал ХХК-г эзэмшдэг.

Нэмэлт мэдээлэл

Өгөгдлийн сан

Эзэмшлийн хувь хэмжээ, орлогоос бусад мэдээллийг асуулгад бүрэн бөглөж өгсөн. Зарим асуултыг бөглөхөөс татгалзсан. 3 удаа утсаар сануулж байж мэдээллээ өгсөн.

Эх сурвалж

Maxima ХХК, телевизийн рейтинг 2016, Document ID-2; http://ubs.mn/category/12; “Монголын хэвлэл мэдээлэл – Өнөөдөр” – 2016, Хэвлэлийн Хүрэлэн, Document ID-1;
http://tsagtur.mn/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD-%D1%85%D1%8D%D0%B2%D0%BB%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%8D%D0%B7%D1%8D%D0%BC%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2% D0%B8%D0%B7/ ; http://ubs.mn/article/19; http://ubs.mn/article/40 ; http://sansarcatv.mn/ubs-2-global/ ;
http://crc.gov.mn/k/4x/5y; http://www.crc.gov.mn/k/U/5H;
http://www.crc.gov.mn/k/W/5J ;
http://www.crc.gov.mn/k/W/5J ;
http://www.crc.gov.mn/k/V/5I;
http://ubs.mn/article/40;
http://news.gogo.mn/r/103887 ;

  • Project by
    Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ