This is an automatically generated PDF version of the online resource mongolia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/05/31 at 00:59
Global Media Registry (GMR) & Press Institute of Mongolia - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Press Institute of Mongolia LOGO
Global Media Registry

Public

Public

Олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийн дагуу МҮОНРТ-ийн дээд удирдлага нь 15 гишүүнээс бүрддэг Үндэсний зөвлөл юм. 2016 оны байдлаар Үндэсний зөвлөлд: Б.Энхмандах (ҮЗ-ийн дарга), Л.Пүрэвдорж, Д.Оюун-Эрдэнэ, С.Мягмар, Б.Золбаяр, Д.Гоошоохүү, Д.Цэндсүрэн, А.Арман, Д.Нямсамбуу, А.Мөнхбат, З.Энхболд, Б.Батбаяр, Б.Галаарид, Ж.Соёл-Эрдэнэ, С.Санасэр нар багтаж байна. Гэхдээ МҮОНРТ-ийн удирдлагыг томилгоонд улс төрийн намын нөлөө бий. Эрх барьж буй нам өөрчлөгдөхөд тус байгууллагын удирдлага өөрчлөгддөг, зарим тохиолдолд энэ нь сэтгүүлчдэд нөлөөлдөг. (Дэлгэрэнгүйг Эрх зүйн орчин, Хэвлэл мэдээллийн зах зээл хэсгээс үзнэ үү)    

Хэвлэл мэдээллийн компани / групп
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
Баримтууд

Бизнесийн үйл ажиллагаа

Хуулиар хориглосон

Гэр бүл & Найз нөхөд

Гэр бүлийн гишүүд, найз нөхдийн ашиг сонирхол

Эрх барьж буй нам өөрчлөгдөхөд тус байгууллагын удирдлага өөрчлөгддөг, зарим тохиолдолд энэ нь сэтгүүлчдэд нөлөөлдөг.

Нэмэлт мэдээлэл

Өгөгдлийн сан

МҮОНРТ асуулгад бөглөж хариулсан. Нэмэлтээр олон нийтэд нээлттэй МҮОНРТ-ийн вэб сайтаас холбогдох мэдээллүүдийг авч ашигласан.

Эх сурвалж

Mongolian Media Today 2016, Press Institute of Mongolia Document ID-1; http://www.mnb.mn/s/4?type_slug=i ; MOM questionnaire; TV Ratings 2016, Maxima LLC Document ID-2; www.mnb.mn ; https://www.dropbox.com/home/%237_MOM2016_MNG/2-%20research/1_Media-IDs/3_TV?preview=Top+10+TV-Maxima-english.pdf; http://www.mnb.mn/s/19?type_slug=i ; http://www.mnb.mn/s/22?type_slug=i ; http://www.mnb.mn/s/44?type_slug=i ; http://www.legalinfo.mn/law/details/424 ; http://www.legalinfo.mn/law/details/424 ; http://www.mnb.mn/s/41?type_slug=i ; http://www.crc.gov.mn/k/U/5H ; http://www.mnb.mn/s/22?type_slug=i ;

  • Project by
    Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ