This is an automatically generated PDF version of the online resource mongolia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/02/28 at 16:49
Global Media Registry (GMR) & Press Institute of Mongolia - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Press Institute of Mongolia LOGO
Global Media Registry

www.eagle.mn

Монгол Масс Медиа Групп нь 2013 оноос www.eagle.mn сайтыг ажиллуулж эхэлсэн. 2015 оны байдлаар тус сайтын өдрийн хүртээмж 4% бөгөөд хамгийн олон уншигчтай түгээмэл арван сайтад багтддаг. (Интернэт хэрэглэгчдийн судалгаа, ХХ, 2015 он). Харин alexa.com –ийн үзүүлэлтээр Монголын сайтуудаас 23 дугаарт жагсаж байна. (http://www.alexa.com/siteinfo/eagle.mn).

Тус сайт нь "Өрнөж буй халуун мэдээ", "Иргэний мэдээ" гэсэн хоёр гол булантайгаар өдөр тутмын мэдээ мэдээллийг хүргэж байна. Монголиан Масс Медиа Групп 2016 оноос эхлэн Монголын Медиа Корпорацийг байгуулан www.eagle.mn сайт, Үндэстний тойм сэтгүүл, Ардын эрх сонины редакцийг нэгтгээд байна.

Тус сайтын үүсгэн байгуулагч нь МММГ бөгөөд Ийгл ТВ-ийн сэтгүүлчээр ажиллаж байсан хэсэг сэтгүүлчдийг сайтын үйл ажиллагааг эрхлүүлэхээр томилсон. Одоогоор тус сайтын ерөнхий редактораар Ц.Эрдэнэцэцэг ажиллаж байна.

Гол баримтууд

Хэрэглэгчийн зах зээлийн эзлэх хувь

Мэдээлэл байхгүй

Эзэмшлийн хэлбэр

Хувийн

Газарзүйн хүрээ

Үндэсний хэмжээний

Мэдээллийн хэлбэр

Төлбөргүй

Мэдээлэл хаалттай

Эзэмшлийн мэдээлэл нийтэд ил тод бус, тухайн компани ийм мэдээллийг нийтлэхээс татгалздаг / хариу өгдөггүй бөгөөд нийтэд нээлттэй бүртгэлийн мэдээлэл байхгүй

1 ♥

Хэвлэл мэдээллийн компани / групп

Монгол Масс медиа групп

Эзэмшил

Эзэмшлийн бүтэц

100

Хэвлэл мэдээллийн эзэмшигч

Хэвлэл мэдээллийн компани / групп
Баримтууд

Ерөнхий мэдээлэл

Үүсгэн байгуулсан он

2013

Үүсгэн байгуулагч

Монгол Масс Медиа Групп

Үүсгэн байгуулагчийн ашиг сонирхол

Монгол Масс Медиа Групп нь Монголын томоохон арилжааны банкын нэг болох Голомт банкны хөрөнгө оруулалттай.

Гүйцэтгэх захирал

Мэдээлэл байхгүй

Ерөнхий эрхлэгч

Ц.Эрдэнэцэцэг, ерөнхий редактор

Санхүүгийн мэдээлэл

Орлого

мэдээлэл байхгүй

Үйл ажиллагааны орлого

мэдээлэл байхгүй

Зар сурталчилгаа (Нийт орлогод эзлэх хувь)

мэдээлэл байхгүй

Зах зээлийн эзлэх хувь

мэдээлэл байхгүй

Нэмэлт мэдээлэл

Мэдээллийн өгөгдөл

ХМЭМ-ийн судалгаанд мэдээллээ ирүүлээгүй. Мэдээллийг нээлттэй эх сурвалжид түшиглэн цуглуулсан хэдий мэдээлэл олж авахад хүндрэлтэй байв.

Мэдээллийн хэрэгслийн танилцуулгын эх сурвалж

Mongolian Media Today, Press Institute of Mongolia, 2016, Document ID-1;
Press Institute, Audience Survey, 2015, Document ID-3 ;
http://www.alexa.com/siteinfo/eagle.mn;

  • Project by
    Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ