Радио

Өргөн уудам газар нутагтай Монгол улсын хүн амын 62 хувь нь радио сонсдоггүй. Гэлээ ч гэсэн үндэсний хэмжээний олон нийтийн радио нь хамгийн олон сонсогчтой. Сонин содон, өвөрмөц нэвтрүүлгүүдийг сонсогчдод санал болгодог өөр олон радио байгааг судалгааны явцад олж тогтоосон болно. 

  • Project by
    Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ