This is an automatically generated PDF version of the online resource mongolia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/05/30 at 21:10
Global Media Registry (GMR) & Press Institute of Mongolia - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Press Institute of Mongolia LOGO
Global Media Registry

Сонин

Монголд ч гэсэн дэлхийн чиг хандлагын нэгэн адилаар уламжлалт сонины захиалагчдын тоо буурсаар байна. Энэ нь олон сонинг цахимаар захиалах боломжтой болсонтой ч холбоотой.  Хэвлэмэл сонины 45  хувь нь өөрийн цахим хуудастай, 48 хувь нь Facebook, 19 хувь нь Twitter хаягтай. Үүнээс гадна www.sonin.mn хуудаснаас 34 сонинг үнэгүй унших боломжтой байна. 

Эзэмшлийн мониторингийн судалгааны үр дүнд хэвлэмэл сонины зах зээл өндөр түвшинд төвлөрсөн байна хэмээн дүгнэв. (Эдийн засаг, зах зээл, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн орчин, шалгуур 1 ба 2-ыг үзнэ үү)

  • Project by
    Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ