Телевиз

Монголд телевиз хамгийн түгээмэл мэдээллийн хэрэгсэл байсаар байна. Монголчуудын 80 хувь нь өдөр бүр телевиз үздэг. Гурван үзэгчийн хоёр нь мэдээллийн хөтөлбөр үздэг.

Нийтдээ 131 телевиз үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээрээс үндэсний хэмжээний 16 телевиз, Улаанбаатар хотын 54, орон нутгийн 61 суваг байна.

Хэвлэл мэдээллийн эзэмшлийн мониторингийн судалгаанд эдгээрээс хамгийн түгээмэл 11 телевизийг хамруулав. 

  • Project by
    Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ